Cheile genelor

Manualul pe care nu l-ai primit la naştere

Îmbinând înţelepciunea milenară a Orientului cu cele mai noi ipoteze ale geneticii, “Cheile Genelor” – monumentala lucrare a lui Richard Rudd – constituie un adevărat “manual de utilizare” a fiinţei. Cercetând principalele direcţii de evoluţie spirituală de pe această planetă şi de pe altele, practicând meditaţia şi contemplarea, Richard a devenit un adevărat canal de transmitere a unei informaţii complete şi eficiente despre cine suntem şi ce avem de făcut. Dar principala calitate a operei sale – mare parte tradusă în limba română – este că ne arată şi cum să facem.

Observând similitudinea dintre cele 64 de hexagrame din anticul “I Ching” şi cei 64 de codoni din ADN-ul uman, Richard ajunge la 64 de arhetipuri rezonând cu teme universale din inconştientul tuturor fiinţelor umane. Fiecare dintre aceste 64 de arhetipuri deţine o “cheie” prin a cărei contemplare susţinută ajungi să-ţi decodezi şi să activezi scopul tău superior, să-ţi exprimi genialitatea adică să-ţi foloseşti plenar capacităţile în folosul întregului.

Cartea descrie procesul pentru fiecare dintre cele 64 de cazuri posibile, purtându-te pas cu pas prin multiplele straturi de programe care îţi alcătuiesc viaţa interioară şi îţi determină viaţa exterioară.  În concepţia “Cheilor Genelor”, codul genetic nu este un dat fatal, ci un instrument de programare a conştiinţei umane. ADN este o substanţă super-sensibilă prezentă în fiecare celulă a corpului. În funcţie de atitudinea ta din fiecare moment, ADN-ul sintetizează hormoni care permit, în final, conştienţei tale fizice să transceandă programele preexistente, moştenite. Când creşti frecvenţa energiei care trece prin ADN, acesta îşi activează funcţiile superioare de programare. Exista 20 de aminoacizi principali. Atitudinea ta are puterea de a influenţa combinarea acestor aminoacizi astfel încât să-ţi construieşti un corp de o sănătate radiantă, să accesezi funcţii superioare ale creierului, să atingi stări de iluminare spirituală şi transcendenţă.

Simpla citire şi contemplare a textelor lui Richard Rudd, într-o manieră lejeră, combinând efortul şi relaxarea, gândirea şi imaginaţia, observarea şi autoobservarea îţi transformă încet-încet corpul fizic, cel mental şi cel emoţional spre o realitate superioară. Răbdarea şi perseverenţa îşi vor arăta roadele într-un ritm ce creşte exponenţial pe parcursul procesului, calea aceasta dovedindu-se a fi una dintre cele mai uşoare şi mai rapide metode de a activa frecvenţele mai înalte existente latent înăuntrul ADN-ului tău. Lucrul cu “Cheile Genelor” îţi aduce fericita confirmare a principiului revoluţionar al noii ştiinţe a Epigeneticii – care arată cum interacţiunile cu mediul pot da naştere la modificări de durată în ADN. Experimentăm cum diferitele noastre atitudini, prin intermediul câmpurilor electromagnetice, activează diferite expresii ale genelor deşi  secvenţele de gene pot să rămână neschimbate. “Universul este mental” ne spune Legea  Hermetică. Epigenetica ne arată în ce fel conştiinţa naşte realitatea. Iar “Cheile Genelor” ne ajută să ne exercităm practic, în orice mediu şi în orice condiţii am fi venit pe lume, puterea de creaţie.

Această călătorie dinspre ce eşti spre ce poţi fi porneşte, inevitabil, de la acea programare străveche ce se bazează pe supravieţuirea individuală şi este legată direct de frică. Este vorba de acea frică adâncă, inconştientă, universală, pe care ajungi s-o înţelegi ca realitate transpersonală. Această înţelegere te scoate din starea de separare – cea care te vulnerabilizează deci îţi impune inevitabil statutul de victimă. Sigur că este o înţelegere dureroasă, un moment intens emoţional peste care, din păcate, nu se poate sări. Dar suferinţa aceasta devine imboldul salvării tale întrucât îţi dezvăluie un scop superior. Richard Rudd te asigură că ai toate instrumentele necesare: “Eşti un geniu viu. Nu spun doar că ai capacitatea de a fi geniu, ci că eşti unul, chiar acum. Scopul tău superior în viaţă este să-ţi împarţi geniul personal cu lumea”. Lucrând cu Cheile Genelor vom vedea cum e posibil să descoperi, să deblochezi, să manifeşti geniul din tine. “Geniul te caracterizează atunci când ţi-ai atins propria culme şi o trăieşti. Geniul eşti tu, trăindu-ţi viaţa fără reţineri, asumându-ţi şi, prin urmare, depăşindu-ţi propriile frici. A fi geniu înseamnă a avea curajul să-ţi trăieşti viaţa cu inima deschisă, asemenea unei iubiri profunde”. Astfel începe călătoria care te va îndepărta de acele tipare interioare care îţi menţin credinţa că eşti o victimă şi te va apropia de geniul şi iubirea iminente ţie, care reprezintă adevărata ta natură.

Vă încurajez, oferindu-vă consultaţii şi workshop-uri de Cheile Genelor, să porniţi în această călătorie a armonizării şi unificării cu tot ce ESTE, prin îmbrăţişarea Marii Schimbări ce se petrece în lume. Sigur că schimbarea e nesfârşită deci permanentă, sub toate formele, dar ea se desfăşoară în etape, în secvenţe, în cicluri circumscrise alternând perioade de acumulare, concentrare, stabilizare şi asimilare cu faze de dezagregare, expansiune, reaşezare, reorganizare. Trăim împreună acum unul dintre acele momente de “revoluţie”, de “explozie”, de “salt” premergător unei noi aşezări. Această Schimbare se manifestă peste tot, iar noi, fiinţe multistructurate, suntem impulsionaţi să ne sincronizăm cu ea – acesta este sensul şi rostul întâmplărilor; suferinţele fizice sau psihice sunt doar expresia cea mai presantă a acestor imbolduri de a ne schimba. Fie că ne străduim să discernem singuri în multitudinea de informaţii – explicite sau învăluite –, fie că primim ajutor, toţi trecem prin Marea Schimbare. Deci suntem împreună în această călătorie, chiar dacă fiecare are “poteca sa” mai largă sau mai strâmtă, mai lină sau mai abruptă, mai netedă sau mai colţuroasă. Dar vom ajunge mai uşor la destinaţie dacă ne ajutăm unii pe alţii.

Comments are closed.